Nieuwe online modules Scania

De verkoop van Scania Trucks gaat erg goed. Zo goed, dat de productie van vrachtwagens in Zwolle naar een maximum moet worden opgeschroefd. De trainers van de Scania academie hebben daardoor hun handen vol met het opleiden van nieuwe mensen. Voor het aanbieden van reguliere cursussen heeft de academie weinig tijd meer.
Scania heeft Hyperworld daarom gevraagd online leermateriaal te produceren voor Safety doeleinden. Dit materiaal wordt gebruikt in de opleiding van nieuwe mensen, maar ook in de bijscholing van bestaand personeel. Oplevering hiervan gebeurt medio september 2017.

Om het trainen van nieuwe medewerkers te stroomlijnen ontwikkelt Hyperworld twee nieuwe modules die via een tablet in het praktijkonderwijs gebruikt kunnen worden.